INLEIDING

 

De recente sculpturen van Raymonde De Bolle gaan terug naar de grondbeginselen van de beeldhouwkunst.

Centraal in haar werk staan de basiselementen van de beeldhouwkunst : de materiaalkeuze, de afmetingen, het volume, de vorm en de bewerking.

Afhankelijk van de gekozen steensoort, neemt De Bolle telkens een andere houding aan ten opzichte van het materiaal.
Elk nieuw stuk is een ontmoeting met één welbepaalde substantie; Belgisch Rouge Royal marmer, Italiaans marmer, Turkse onyxsteen…

De intrinsieke kenmerken van de steensoort – o.m. kleur en samenstelling – worden optimaal benut en in relatie geplaatst met de afmetingen en het volume van het beeldhouwwerk.

De taille-direct heeft op zichzelf een dramatische, alles-op-alles-zettende, onherroepelijke kwaliteit en dit verleent De Bolle’s sculpturen een waarachtigheid die niet bereikt wordt bij het modelleren, waarbij het altijd nog mogeijk is van gedachten te veranderen en naderhand wijzigingen uit te voeren.

 De vormbehandeling is traditioneel ambachtelijk – d.i. enkel houwen, slijpen, doorboren en zagen – en gaat terug naar de beeldtaal van Stonehenge in Zuid-Engeland of de Dolmen in Carnac-Bretagne.

Met andere woorden, in een tijd dat de kunst vaak een reflectie is van een snel evoluerende massacultuur, zijn de beeldhouwwerken van Raymonde De Bolle daarentegen tijdloos.  Een zeldzame kwaliteit.

 

Octave Scheire
Kunsthistoricus